Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2018.05.25.

1. Bevezető

A Bodzakert Gasztro Manufaktúra Kft. meglevő ügyfeleinek és az érdeklődőknek a személyes és a telefonos megrendelési módok mellett lehetővé teszi a rendezvényekre való jelentkezést a weboldalon keresztül.
A megrendelő kérdőívnél törekedtünk arra, hogy csak a kapcsolatfelvételhez és a megrendelés teljesítéséhez minimálisan szükséges adatokat kérjük be.

A Bodzakert Gasztro Manufaktúra Kft. mint adatkezelő és adatfeldolgozó, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

2. Általános adatok

2.1. A weboldal üzemeltetője, a szolgáltatást nyújtja és az adatok kezelője a Bodzakert Gasztro Manufaktúra Kft.

2.2. A Bodzakert Gasztro Manufaktúra Kft. nyilvános cégadatai:
Székhely: 8227 Felsőörs, Rózsa u.10.
Postai cím: 8227 Felsőörs, Rózsa u.10
Adószám: 26132965-1-19
Cégjegyzékszám: 19-09-5233316
Nyilvántartja: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszám: +36-30-540-2636
Ímélcím: gasztro@bodzakert.hu

3. Milyen személyes adatokat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján

3.1. Elérhetőségi adatok

Adat forrása: érintettől származó.
Adatkezelés célja: kapcsolattartás, a rendezvényre jelentkezés véglegesítése.
Adatkezelés jogalapja:
– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez.
Adatkezelés időtartama: a szükséges mértékű kommunikáció lezártát követően 6 hónap.
A kezelt személyes adatok köre:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám

3.2. Számlázási adatok

Adat forrása: érintettől származó.
Adatkezelés célja: A számlázás előkészítése.
Adatkezelés jogalapja:
– GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
– valamint az aktuális számviteli és adó törvények..
Adatkezelés időtartama: a szerződés utolsó teljesítésétől számított 8 év.
A kezelt személyes adatok köre:

 • Név/cégnév
 • Település
 • Irányítószám
 • Cím
 • Adószám

4. Adatfeldolgozás, adatkezelés

A rendezvényen való részvételhez számla kiállítása szükséges. Ehhez harmadik fél – könyvelő cég – szolgáltatását veszi igénybe. A könyvelő cég munkatársai a szerződés nyújtásához szükséges mértékben, adatfeldolgozóként férhetnek hozzá a felhasználók adataihoz.

5. Szerver naplózás

A weboldal megtekintése során a webszerver automatikusan naplózza a meglátogatott oldalakat.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének ellenőrzése, a honlap megtekintése során fellépő hibák azonosíthatósága és a visszaélések megakadályozása.
A kezelt adatok:

 • a látogatás időpontja,
 • a meglátogatott oldal címe,
 • a böngésző típusa,
 • a látogató gépének IP címe.

A fenti adatok nem alkalmasak az érintett azonosítására, azonban az IP cím alapján meghatározható a látogató számítógépének földrajzi elhelyezkedése.

6. Süti (cookie) kezelés

A Bodzakert Kft. weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, a használat megkönnyítése és a weboldalon végzett tevékenység nyomonkövetése céljából.

6.1 Mi az a süti?

A sütik kis szövegfájlok, amiket a webhely az oldalra látogató felhasználó számítógépén, illetve mobil eszközén tárol el. A sütiket széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából.
A sütik lehetnek állandó, vagy ideiglenes sütik. Az állandó sütiket a böngésző meghatározott ideig tárolja, de a lejárat előtt a felhasználó szabadon törölheti. Az ideiglenes sütik a böngészőprogram bezárásakor automatikusan törlésre kerülnek.

6.2 Harmadik féltől kapott sütik

A weboldal látogatottságának méréséhez a Google Analytics szolgáltatást használjuk. A Google által elhelyezett sütik név nélkül gyűjtenek adatokat arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Ezen adatok alapján tudjuk javítani weboldalunk használhatóságát.

Adatfeldolgozó:
GOOGLE LLC
Google Data Protection Office,
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, California 94043

6.3 Sütik blokkolása vagy törlése

A jelen honlap által használt sütik blokkolásához, vagy törléséhez használja böngészője megfelelő menüpontját.
Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik blokkolása, vagy törlése a honlap működését befolyásolja, egyes funkciók elérhetetlenné válhatnak!

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 • Hozzáférési jog: a felhasználó tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célból, mennyi ideig kezeljük, honnan származnak és kinek adjuk át.
 • Helyesbítési jog: amennyiben a felhasználó adatai megváltoznak, hibásan lettek rögzítve, a felhasználó kérheti az adatok módosítását.
 • Törlési jog: a felhasználó a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti a kezelt adatok törlését.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: a felhasználó a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti az adatkezelés korlátozását.
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog: a felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok esetén lehetőség van a hozzájárulás visszavonásához. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét.